Bilgi Güvenliği Politikası

Baymel Poliüretan Kimya San. Ve Tic.Ltd.Şti. Bilgi Güvenliği Politikası

Baymel Poliüretan Kimya San. Ve Tic.Ltd.Şti. ve çalışanlar olmak üzere, bilgilerimiz ve deneyimlerimiz şirketimizin başlıca değerlerinden olup, Kişisel verilerin korunmasına büyük önem ve öncelik vermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile; şirket çalışanlarının, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin kişisel verilerinin korunması süreci yönetilecektir.
 

Veri Sorumlusu olan Baymel Poliüretan Kimya San.Tic.Ltd.Şti.’nin bu Politikayı uygulamaktaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile şirket çalışanlarının, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır.
 

Bilgi Güvenliği Politikamız ile ;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kurulmasını, dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesi için güncel yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesini,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi varlıklarının tanımlanmasını ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesini,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilginin yetkisiz erişimden korunmasını, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uyulmasını,
Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin verilmesini,
İş sürekliliğinin sağlanmasını,
Çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunmasını,
Şirketimizin güvenilirliğinin ve kurumsal itibarının korunmasını,

Baymel Poliüretan Kimya San. Ve Tic.Ltd.Şti. Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.

Erol Melekoğlu

Çerez Politikası Baymel Kimya olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Baymel Kimya tarafından yönetilen https://baymel.com/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum