Ar-Ge Merkezi

AR-GE Çalışmalarımız

Poliüretan sektörü, dünyada kimyasallar kategorisinde en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. Bu alanda yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz çalışmalar ve yatırımlar ile ülkemizin bu ithalat kaleminde dışa bağımlılığını azaltarak katma değer sağlayan nish ürünler Ar-Ge çalışmalarımızın odağındadır.

Bu bağlamda bilim insanları ve çeşitli insanları ve çeşitli kamu kurumları ile ortak yürüttüğümüz Ar-Ge projeleri büyümemizin temelinde yer almaktadır.

Şirketimizde kaliteli ürün üretmenin ötesinde sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerinden olan çevreyi koruma, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi anlayışını benimsemektedir. Bu anlayış doğal kaynakların ve enerjinin kullanımı atıkların etkin yönetimi, emisyonların izlenmesi çevreye uyumlu ürün ve teknoloji geliştirilmesiyle ilgili ARGE projeleri hedefleri gibi faaliyetlerimizle desteklenmektedir.

BAYMEL halihazırda üretimini gerçekleştirdiği terlik – taban, rigid ve polyurea sistemlerinde ortaya koyduğumuz faydalar ile pazarda ki rakip ürünlere kıyasla yenilikler sunması daimi hedefimizdir.

Talebin Alınması ve Ürünün Fiyatlandırılması Çalışması: Müşteri talep edeceği ürünle ilgili temel bilgileri alındıktan sonra Baymel’in ön çalışmasını gerçekleştirir. Elde edilen bilgiler ile müşterinin isteyeceği miktara göre fiyatlandırma çalışmasını yürütür. Gerekli dökümantasyonla müşteri bilgilendirirlir.  

Standart olarak Baymel’in yürüteceği aşamalar;

Ürünle ilgili standardizasyon kurumlarınca (ASTM, İSO vb)  belirlenmiş kalite ölçütleri

Ürün için gerekli literatür ve piyasa araştırılmasının yapılması

Gerekli ürünle ilgili teknik bilgilerin yorumlanması ve formülasyon çalışmaları yapılması

Müşterinin istediği ürünün gerekli ARGE çalışmasını yürütülmesi

Malzemen örneklerinin müşteriyle paylaşılması ve onayının alınması

Müşterinin kullandığı makinalara göre formülasyonun Baymel tarafından yerinde denenmesi

Müşterinin aylık ve yıllık talep miktarına göre fiyatlandırılması

Malzemenin teslimi

1. Ürünle İlgili Standartların Belirlenmesi: Baymel müşterinin istediği ürüne bağlı kalarak ASTM ve İSO gibi standardizasyon kurumlarınca belirlenmiş standartlar dahilinde veya ek bir özellik gerektiriyorsa bunları da dikkate alarak malzemenin gerektirdiği standart ölçüleri belirler. ‘Malzeme Ön Çalışmasını”  icra eder. Ürünün gerekli özellikleri için

Malzemenin standartlarının belirlenmesi

İstenilen ek özellikler varsa buna göre geliştirilmesi

2. Literatür araştırılması: Malzemenin üretilebilmesi için gerekli literatürlerin araştırılması Baymel tarafından yürütülür. Literatürde belirtilen özelliklere göre üretim akım şeması çıkarılır. Malzemeye bağlı kalarak gerekli görülen hammadde ve sentezlenecek polyamin ve/veya polyol & prepolymer MDI için hazırlık gerçekleştirilir.

3. Formülasyonun Hazırlanması: Poliüretan ve Poliüre’ler kompozit malzemeler olduklarından içerdikleri bileşenler özelliklerini fazlasıyla değiştirmektedir. Bu malzemeleri oluşturmak için yeterli bilgi ve uzmanlık gerektirir. Baymel bu konuda uzman kadrosu ile gerekli formülasyon çalışmasını yürütür. Oluşturulan formülasyon üzerinde çalışmalarına başlar.

4. Sentez & ARGE çalışmaları: Müşterinin istediği malzemenin özelliklerine başlı kalarak, oluşturulan formülasyon dahilinde Baymel hammaddeleri temin eder. Sentezlenecek Polyamin ve/veya polyol’ü sentezlenmesi için prosesini ona bağlı kalarak düzenler. Malzemenin ilk denemelerini gerçekleştirir. Belirlenen standartlara bağlı kalarak malzeme üretilir. 

5. Malzemenin Onayı: ARGE çalışmaları Baymel tarafından yürütülür. Ürünün gerekli laboratuvar testlerini tamamlar. Elde edilen ürünler müşteriyle paylaşılır. ARGE çalışmalarını tamamlamış ürün Baymel tarafından müşteri onayı istenir.

Laboratuvar testleri:

Yapışma mukavemetleri,

Jelleşme süresi,

İplikleşme süresi,

Reaksiyon tamamlanma süresi,

Yanmazlık testleri,

Deformasyon değerleri,

Yoğunlukları,

Kopma kuvvetleri,

Uzama ve esneklik değerleri,

Aşırı soğuk ve aşırı sıcaktaki davranışları ve ömürleri

Aşınma direnci,

Kimyasallara karşı dirençleri,

Ultraviyole direnci

6. Yerinde Üretim: Malzeme için gerekli TDS’ler firmayla paylaşılır. Formülasyonda (makine, üretim şartları) adaptasyonu sağlamak için ilk üretim Baymel kontrolünde gerçekleştirilir. Gerekli olması dahilinde formülasyonda değişiklikler yapılır.

Baymel, tüm süreçlerinde, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen en son teknolojileri kullanmayı temel üretim politikası olarak görmektedir.

Çerez Politikası Baymel Kimya olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Baymel Kimya tarafından yönetilen https://baymel.com/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum