Ana kullanım amacı izolasyon (yalıtım) olan poliüretan sistemlerdir. Farklı reaksiyon profillerinde ve proses koşullarında çalıştırılabilen çeşitli yoğunlukta ve çeşitli şişirici gazların kullanıldığı sistemlerdir. Isı iletim katsayısı ( λ ), hücre boyutu, kapalı hücre oranı, basma dayanımı, boyutsal kararlılık ve yanmazlık derecesi gibi muhteşem özelliklerinden ötürü dünyada tüketimi hızla artan bir hammadde türüdür.
Ayakkabı sektöründe Poliüretan tüm dünyada aşınma direnci, bükme dayanımı, esneklik, hafiflik, kolay uygulanabilirlik gibi özelliklerinden ötürü tüketimi artmakta ve hızla ikame mallarının yerini almaktadır. (Pvc, eva vs.) Baymel poliüretan ayakkabı sektörüne; Müşteri beklentilerine ve makine çeşitliliğine göre ( döküm yada direk enjeksiyon) 25 density den 60 densitye kadar farklı uygulama alanları için çeşitli fiziksel özelliklerde ürünler sunmaktadır.
BAYMEL' in yenileşim kültürü, uygulama başarısının temel kaynağı olmasının yanı sıra, kar ve şirketin büyümesinde de büyük bir önem taşır.
Sahip olduğumuz teknolojilerin gelişmesi; ar-ge depertmanının yenileşim yeteneği yanında, üretim yeterliliğine, finansal ve pazarlama desteği ile inovatif liderlere ve fikirlere değer veren inovasyon mühendisliği uygulamalarında yatar.
Şirketimizde kaliteli ürün üretmenin ötesinde sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerinden olan çevreyi koruma, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi anlayışını benimsemektedir. Bu anlayış doğal kaynakların ve enerjinin kullanımı atıkların etkin yönetimi, emisyonların izlenmesi çevreye uyumlu ürün ve teknoloji geliştirilmesiyle ilgili ARGE projeleri hedefleri gibi faaliyetlerimizle desteklenmektedir.